Videre til indhold

Frøge

Document Actions

Hvad er Coaching?

Begrebet Coaching stammer fra sportens verden der arbejder målrettet med enkeltpersoner og teams for at opnå topresultater.

Coachingens formål er at bringe mere af sig selv som menneske frem og dermed skærpe den enkeltes præstation og gennemslagskraft på det personlige og / eller faglige plan.

Coaching sikrer, at udøveren tager ansvar og finder frem til konkrete løsninger og handlinger for de mål der skal opnås.

Personlig coaching er selvfølgelig baseret på fortrolighed og tavshedspligt.

Citat - Duk fra solen

Coaching er en metode til at se nye muligheder for hverdagens handlinger, der kan få problemerne til at fjerne sig som dug fra solen.

Portlet ghost
Used to prevent IE to create error